Nr lek

IIIg

IIg

VII

VI

V

IV

III

II

I

0

P

O

N

I

E

D

Z

1

2

3

4

5

6

7

j.angielski

j.polski

j.polski

j.niemiecki

matematyka

biologia

w-f

biologia informatyka

j.niemiecki

j.polski

j.polski

matematyka

w-f

plastyka

j.niemiecki

informatyka

j.angielski

j.polski

j.polski

matematyka

zaj.komputerowe j.angielski

j.polski

przyroda

przyroda

w-f

j.polski

przyroda

j.angielski

matematyka

w-f

historia i społ.

muzyka

j.polski

przyroda

w-f

historia

j.angielski

zaj.szachowe

eduk.wczesnoszk eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

W-F

eduk.wczesnoszk

 eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

W-F

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

j.angielski (12.00-12.30)

zaj. przedszk

(do 13.30)

W

T

O

R

E

K

1

2

3

4

5

6

7

fizyka

 j.niemiecki

chemia

 j.polski

j.polski

zaj.techniczne

zaj.techniczne

j.angielski

j.polski

j.polski

j.niemiecki

matematyka fizyka

muzyka

matematyka

j.polski

fizyka

j.niemiecki

historia

w-f

j.polski

przyroda

matematyka

zaj.techniczne

religia

godz. z wych

historia i społ.

matematyka j.polski

j. angielski

w-f

zaj.techniczne

religia

przyroda

matematyka

plastyka

j.polski

w-f

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

W-F

religia

j.angielski

W-F

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.plastyczna

eduk.muzyczna

W-F

j.angielski

eduk.wczesnoszk.

eduk.plastyczna

eduk.muzyczna

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

religia (10.00 -110.30)

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

(do 13.00)

Ś

R

O

D

A

1

2

3

4

5

6

7

religia

historia

matematyka

j.angielski

zaj.art.muzycz

biologia

w-f

religia

j.polski

geografia

matematyka

historia

muzyka

w-f

geografia

matematyka

religia

historia

j.polski

w-f

biologia

plastyka

matematyka

j.polski

j.polski

w- f

j.angielski

religia

muzyka

matematyka

przyroda

informatyka

j.angielski

matematyka

w-f

religia

W-F

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

ed.wczes (zaj.kom)

eduk.wczesnoszk eduk.wczesnoszk

W-F

eduk.wczesnoszk

j.angielski

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

W-F

eduk.wczesnoszk

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

j.angielski (10.00-10.30)

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

(do 13.00)

C

Z

W

A

R

T

E

K

1

2

3

4

5

6

7

matematyka

historia

j.angielski

fizyka

w-f

zaj.artyst.plastycz WDZ

historia

matematyka

WOS

j.angielski

w-f

chemia

religia

w-f

fizyka

chemia

j.polski

j.angielski

biologia

muzyka

religia

przyroda

w-f

j.angielski

j.polski

plastyka

matematyka

w-f

j.polski

przyroda

matematyka

j.angielski

j.polski

technika

WDZ

W-F

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

religia

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

ed.wczes (zaj.kom)

religia

j.angielski

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

religia

zaj. przedszk

zaj. przedszk.

religia (10.00 – 10.30)

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.(do 13.30)

P

I

Ą

T

E

K

1

2

3

4

5

6

7

8

w- f

historia

godz.z wych

WOS

matematyka

religia

religia grekokatol religia grekokatol.

w-f

j.angielski

godz. z wych

fizyka

geografia

religia

j.angielski

matematyka zajęcia z wych.

w-f

chemia

geografia

doradztwo zawod.

religia grekokatol

historia i społ.

matematyka

godz. z wych

j.polski

zaj.komputerowe

j.angielski

zaj.komputerowe

w-f

godz.z wych

matematyka

j.polski

j.polski

j.polski

j.polski

zajęcia. z wych. religia

w-f

matematyka

religia grekokatol

religia grekokatol

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk j.angielski

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk.

j.angielski

religia

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

ed.wczes (zaj.kom)

eduk.wczesnoszk.

religia

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.(do 13.00)