Nr lek

IIIg

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

0

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

1

2

3

4

5

6

7

j.niemiecki

biologia

matematyka

j.angielski

zaj.art.muzycz

historia

w-f

chemia

matematyka

j.niemiecki

fizyka

j.polski

j.polski

w-f

matematyka

j.niemiecki

biologia informatyka

j.angielski

w-f

muzyka

Matematyka

j.angielski

j.polski

w-f

przyroda

przyroda

j.polski

j.polski

matematyka

historia

w-f

j.angielski

zaj.szachowe

matematyka

w-f

przyroda

historia

religia

W-F

eduk.wczesnoszk eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

religia

eduk.wczesnoszk

 eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk eduk.wczesnoszk

j.angielski

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

j.angielski (10.00-10.30)

zaj. przedszk.

zaj.przedszk.

zaj. przedszk.(do 13.30)

W

T

O

R

E

K

1

2

3

4

5

6

7

WDŻ

j.niemiecki

fizyka

w-f

j.polski

zaj.techniczne

zaj.techniczne

j.angielski

historia

j.niemiecki

w-f

j.polski

informatyka

religia

historia

fizyka

j.polski

j.polski

j.niemiecki

j.angielski

w-f

plastyka

j.polski

j.polski

j.angielski

w-f

religia

muzyka

w-f

j. angielski

j.polski

technika

j.polski

j.angielski

przyroda

technika

matematyka

w-f

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

W-F

religia

j.angielski

W-F

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.plastyczna

religia

W-F

eduk.informatycz.

eduk.wczesnoszk

eduk.plastyczna

religia

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

religia(10.00-10.30)

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk. (do 13.30)

Ś

R

O

D

A

1

2

3

4

5

6

7

zaj.artyst.plas

j.angielski

j.polski

j.polski

chemia

matematyka

w-f

geografia

biologia

WOS

j.polski

matematyka

j.angielski

w-f

WDŻ

w-f

biologia

geografia

j.polski

religia

matematyka

j.polski

matematyka

j.angielski

przyroda

zaj.techniczne

w- f

j.angielski

geografia

j.polski

plastyka

matematyka

biologia

muzyka

j.polski

matematyka

informatyka

w-f

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

W-F

j.angielski

W-F

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

j.angielski

religia

W-F

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

religia

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

religia (11.00-11.30)

zaj. przedszk

 zaj. przedszk (do 13.00)

C

Z

W

A

R

T

E

K

1

2

3

4

5

6

7

historia

fizyka

biologia

religia

j.polski

matematyka

geografia

matematyka

religia

fizyka

j.angielski

WOS

historia

dor.zawodowe

biologia

historia

geografia

matematyka 

fizyka

j.polski

plastyka

matematyka

przyroda

w-f

historia

zaj.komputerowe

j.polski

religia

matematyka

informatyka

w-f

j.polski

j.angielski

w-f

j.polski

j.polski

religia

matematyka

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

W-F

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

W-F

j.angielski

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

j.angielski (10.00-10.30)

zaj. przedszk.

zaj. przedszk. (do 13.00)

P

I

Ą

T

E

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

w-f

WOS

godz.z wych

religia

j.angielski

matematyka

w-f

j.polski

zajęcia. z wych.

chemia

matematyka

eduk.dla bezp.

biologia

religia grekokatol

religia grekokatol

matematyka

chemia

zajęcia z wych.

w-f

j.polski

j.angielski

religia

j.polski

matematyka

godz. z wych

muzyka

historia i społ.

religia

matematyka

w-f

zajęcia. z wych.

historia

religia

 

 

religia grekokatol

religia grekokatol

j.angielski

plastyka

zajęcia. z wych

j.polski

WDŻ

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.informatycz.

eduk.muzyczna

eduk.wczesnoszk

eduk.informatycz.

j.angielski

eduk.muzyczna

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj.przedszk.

zaj. przedszk.(do 13.00)