Nr lek

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

0

P

O

N

I

E

D

Z

1

2

3

4

5

6

7

matematyka

historia

j. polski

j. niemiecki

biologia

j. angielski

w-f

informatyka

j.niemiecki

matematyka

biologia

j. angielski

historia

w-f

historia

j. angielski

biologia

matematyka

j. polski

w-f

j.angielski

matematyka

 j.polski

 j.polski

w-f

przyroda

matematyka

w-f

j. polski

j. polski

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

 

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk eduk.wczesnoszk

w-f

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk.

j. angielski.

 

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk

zaj. przedszk.

zaj. przedszk

zaj. przedszk

W

T

O

R

E

K

1

2

3

4

5

6

7

j.angielski

geografia

fizyka

j.niemiecki

j.polski

w-f

religia

matematyka

j. polski

geografia

historia

j. niemiecki

w-f

WDŻ

geografia

matematyka

j. polski

j. polski

w-f

rel. greckokat

rel. greckokat

muzyka

j. angielski

matematyka

w-f

j. polski

biologia

plastyka

matematyka

w-f

j. polski

religia

w-f

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

religia

w-f

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk 

religia

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

w-f

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

j. angielski

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

religia

Ś

R

O

D

A

1

2

3

4

5

6

7

WOS

chemia

historia

j. polski

j. polski

matematyka

w-f

biologia

matematyka

chemia

fizyka

j.polski

j. polski

w-f

matematyka

j. angielski

j. polski

technika

plastyka

w-f

j. angielski

historia

matematyka

j. polski

technika

religia

muzyka

j. polski

matematyka

przyroda

w-f

j. angielski

w-f

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

j.angielski

religia

w-f

eduk.wczesnoszk eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk religia

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

w-f

religia

j.angielski

 

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

j. angielski

zaj. przedszk.

zaj. przedszk

zaj. przedszk

C

Z

W

A

R

T

E

K

1

2

3

4

5

6

7

matematyka

j. angielski

fizyka

edu.dla bezp.

WOS

religia

WDŻ

geografia

plastyka

j. polski

matematyka

chemia

j. angielski

religia

religia

matematyka

j. angielski

j. polski

w-f

informatyka

zaj. szachowe

historia

geografia

w-f

j. polski

WDŻ

j. angielski

w-f

informatyka

matematyka

technika

 

w-f

eduk.muzyczna

eduk.wczesnoszk

j. angielski

eduk.wczesnoszk

 

w-f

eduk.muzyczna

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

j. angielski

 

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

religia

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

religia

zaj. przedszk

zaj. przedszk.

P

I

Ą

T

E

K

1

2

3

4

5

6

7

matematyka

w-f

zaj. z wych

chemia

j. polski

informatyka

j. angielski

w-f

zaj. z wych

fizyka

j. polski

muzyka

religia

WDŻ

historia

zaj z wych

religia

muzyka

w-f

plastyka

zaj z wych

matematyka

informatyka

religia

historia

j. angielski

zaj z wych

j. polski

religia

 

eduk.plastyczna

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

eduk.plastyczna

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk

j.angielski

 

 

eduk. wczesnoszk

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk

eduk.wczesnoszk.

 

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk.

zaj. przedszk

zaj. przedszk